9.57 no 10 punktiem

–  tik liela ir iespēja, ka mūsu klienti ieteiktu Sustinere citām organizācijām (klientu apmierinātības aptaujas/sadarbības novērtējuma dati, 2019–2020)

* * * * *

Mēs zinām, ka informācija vēl nenozīmē zināšanas. Vienīgais zināšanu avots ir plaša pieredze un gadiem ilga prakse. Šeit varat iepazīties ar vairākiem projektiem, kurus esam īstenojuši kopš 2017. gada:

Latvijā:

Valsts nekustamie īpašumi

Sustinere komanda īstenoja būtiskuma (materiality) analīzi (iesaistot ieinteresētās puses) un sagatavoja gan struktūru, gan koncepciju pirmajam uzņēmuma ilgtspējas pārskatam (2020)

Renārs Griškevičs (Valsts nekustamie īpašumi, valdes priekšsēdētājs)

Uzsākot nefinanšu ziņošanu un sekmējot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, pareizo sadarbības partneru izvēlei ir svarīga nozīme. Sustinere visā pakalpojuma sniegšanas laikā demonstrēja profesionālu attieksmi un zināšanas, taču īpaši augstu vērtējam viņu izpratni un patieso vēlmi sniegt papildus pievienoto vērtību. Sustinere sagatavotie materiāli bija kvalitatīvi un nākotnē tiks izmantoti ne tikai ilgtspējas pārskata sagatavošanā, bet arī dažādu VNI plānošanas dokumentu izstrādē.airBaltic

Sustinere veica būtisko ilgtspējas aspektu novērtējumu, tostarp ieinteresēto pušu iesaisti, sagatavoja arī ilgtspējas pārskata koncepciju un saturu (2019 – 2020)

Imants Jansons (airBaltic, Vecākais viceprezidents juridiskajos jautājumos)

AS Air Baltic Corporation sadarbību ar Sustinere komandu sāka 2019. gadā, lai izstrādātu nefinanšu ziņojuma struktūru pēc Global Reporting Initiative starptautiskā standarta prasībām. Pakalpojuma ietvaros uzņēmuma konsultanti vadīja uzņēmuma ietekmes pušu identificēšanas, viedokļa izzināšanas un iesaistes procesu, kā arī izstrādāja būtiskuma matricu, lai, pamatojoties uz to, sagatavotu nefinanšu ziņojuma satura struktūru.

Konsultantu paveiktais sniedza būtisku pienesumu ne tikai AS Air Baltic Corporation  nefinanšu ziņošanas procesā, bet arī iekšējā izpratnes veidošanā attiecībā uz ilgtspējīgu biznesa pieeju. Būtiski, ka Sustinere komanda līdzšinējās sadarbības ietvaros ir pierādījusi, ka strādā profesionāli, vienmēr tiecoties uz izcilību, uzņēmuma speciālisti ir kvalificēti un pārzina darba specifiku.Starptautiskā lidosta „Rīga“

Sustinere komanda veica īsu būtiskuma (materiality) analīzi, tai skaitā īstenoja dialogu ar ieinteresētajām personām, un izveidoja struktūru ikgadējam ilgtspējas pārskatam (2019)

Laura Karnīte (Starptautiskā lidosta “Rīga”, Komunikācijas vienības vadītāja)

Novērtējot mūsu sadarbību ar Sustinere, vēlamies uzsvērt uzņēmuma konsultantu profesionalitāti, pieredzi un atsaucību nefinanšu pārskata struktūras sagatavošanā, kas ietvēra ieinteresēto pušu identificēšanu, to viedokļa noskaidrošanu un vadlīniju izstrādi p

Visā pakalpojuma sniegšanas ciklā Sustinere ir parādījuši sevi kā uzticamu partneri, lieliski pildot savus pienākumus un ievērojot līguma noteikumus. Iesakām šo uzņēmumu kā profesionālu partneri ilgtspējības mērķu sasniegšanā.EKJU

Sustinere novērtēja oglekļa emisiju apjomu visā uzņēmuma vērtību ķēdē (2019)


Baltijas līmeņa projekti:

Šiem uzņēmumiem esam palīdzējuši veikt būtisko ilgtspējas aspektu analīzi (galvenokārt kā daļu no nefinanšu ziņošanas procesa) un / vai izstrādāt ikgadējos ilgtspējas un korporatīvās atbildības pārskatus:

Pro Kapital Group
Ekspress Group
Harju Elekter
BaltCap
Coca-Cola HBC Baltics
biržā kotēts nekustamo īpašumu attīstītājs
biržā kotēta mediju grupa (tajā ietilpst portāls Delfi)
biržā kotēts elektrisko un inženiertehnisko ierīču ražotājs Baltijā un Skandināvijā
vadošais privātā kapitāla ieguldītājs Baltijā
starptautisks dzērienu ražotājs


Igaunijā un citur pasaulē īstenotie projekti

Šiem uzņēmumiem esam snieguši konsultācijas korporatīvās ilgtspējas un atbildības, ESG programmu un ceļvežu izstrādē:

LHV
Operail
biržā kotēta Igaunijas banka un finanšu grupa
valsts dzelzceļa kravu operators

Šiem uzņēmumiem esam palīdzējuši novērtēt oglekļa emisiju apjomus un nodrošinājuši ietekmes uz vidi uzlabošanas iespējas:
Klaasimeister
Elering
stikla izstrādājumu ražotājs
valsts pārvades sistēmu operators

Šiem uzņēmumiem esam veikuši būtisko ilgtspējas aspektu analīzi (galvenokārt kā daļu no nefinanšu ziņošanas procesa) un / vai palīdzējuši izstrādāt ikgadējos ilgtspējas un korporatīvās atbildības pārskatus:

Tallink
Nordecon
Estonian Railway
North Estonian Medical Center
kotēts jūras transporta un mazumtirdzniecības uzņēmums
kotēts būvniecības uzņēmums
valsts dzelzceļa infrastruktūras operators
lielākā valsts slimnīca Igaunijā


Šiem uzņēmumiem esam palīdzējuši ieviest pārdomātu pieeju korporatīvās atbildības vadībai:

Tele2
SBA Group
Estanc
Nordic Houses
Fontes
starptautisks telekomunikāciju uzņēmums
privāts tekstilizstrādājumu un mēbeļu ražošanas, nekustamā īpašuma uzņēmums
ģimenes uzņēmums metāla ražošanas nozarē
koka ēku ražotājs
talantu atlases un konsultāciju uzņēmums