Andra Ainsaar

Vides eksperte

Sustinere komandā Andra ir atbildīga par ietekme uz vidi un klimatu novērtējumu veikšanu.

Andra sniedz ierosinājumus videi draudzīgu risinājumu ieviešanā. Viņai ir Tartu Universitātes maģistra grāds vides tehnoloģijās, kur viņa pētīja ēku energoefektivitātes jautājumus.

Andra aizraujas ar ilgtspējīgu un pārdomātu arhitektūras plānošanu. Iepriekš strādāja pie pasīvo māju sertifikācijas un uzskata, ka enerģijas patēriņa samazināšana būvniecības nozarē ir kritiski svarīga klimata pārmaiņu mazināšanā. Sustinere viņa ir iesaistīta arī ēku un būvmateriālu dzīves cikla novērtējumu izstrādē.
Andrai ir arī plaša pieredze publiskajā sektorā, kur viņai bija iespēja strādāt ar dažādiem vides aspektiem un sniegt ieguldījumu valsts mēroga risinājumu izstrādē.