Kadri Sipp 
Vides eksperte (pašlaik ilgstošā prombūtnē)

Kadri palīdz uzņēmumiem efektīvi identificēt un samazināt ietekmi uz vidi un klimatu, vienlaikus sniedzot norādījumus vides prasību ieviešanā.
Ar vairāk nekā septiņu gadu pieredzi publiskajā sektorā viņa ir ieguvusi plašas zināšanas Eiropas Savienības jautājumos un starptautiskajā klimata politikā. Viņas līdzšinējais darbs ir bijis vērsts uz Parīzes nolīguma īstenošanu gan ES, gan Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī. Kadri kompetence ir arī klimata ietekmes mazināšana dažādās nozarēs.
Kadri ir ieguvusi maģistra grādu vides tehnoloģijās Tallinas Tehnoloģiju universitātē TalTech, kur attīstīja ekspertīzi ietekmes uz vidi novērtējumā un produktu un pakalpojumu dzīves cikla analīzē.