Susanna Vain 
Vides eksperte

Susanna ir projektu vadītāja, eksperte un analītiķe klimata ietekmes un pārvaldības projektos ar padziļinātu ekspertīzi lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēs. Susanna veic novērtējumus ietekmei uz bioloģisko daudzveidību dažādās nozarēs.
Viņai ir bakalaura grāds ekoloģijā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī maģistra grāds bioloģijā. Šobrīd viņa gatavojas beigt doktorantūras studijas ilgtspējīgas lauksaimniecības jomā Tartu Universitātē.
Viņas klientu vidū ir tādi uzņēmumi kā "Kevili", "HKScan", "Valio Estonia", Igaunijas Zemkopības ministrija, Tallinas osta un "AUGA Group".
Pirms pievienošanās Sustinere komandai Susanna veica akadēmiskus pētījumus Tartu Universitātē, koncentrējoties uz jauniem augu selekcijas mehānismiem ilgtspējīgākai lauksaimniecībai. Viņa ir piedalījusies vairākos ar bioloģisko daudzveidību saistītos projektos, kā arī guvusi attiecīgu pieredzi Somijas korporatīvās atbildības tīklā FIBS.