Taavi Vaasma
Vides eksperts

Jau no studiju gadiem Taavi ir bijis iesaistīts ar vidi saistītos jautājumos, kā arī darbojies Tartu universitātē. Taavi Sustinere darbojas kā vecākais vides eksperts un projektu vadītājs. Viņš nodrošina gan jaunu pakalpojumu attīstību, gan esošo projektu kvalitātes uzraudzību. Taavi galvenokārt ir iesaistīts vides projektos, kuriem nepieciešamas padziļinātas tehniskas zināšanas vides zinātnē un inovatīva pieeja.

Taavi ir strādājis ar dažādiem klientiem, galvenokārt, enerģētikas, ražošanas, IKT un komunālo pakalpojumu nozarēs. Taavi klientu vidū ir tādi uzņēmumi kā "Estiko-Plastar", "Nordic Milk", "Utilitas", "Tallinna Vesi", "Helmes" un citi.

Taavi ir zinātnieks, un to apliecina viņa doktora grāds vides zinātnē. Viņš atbalsta uzņēmumus, izmantojot zinātnē balstītu pieeju, lai novērtētu to ietekmi uz vidi, analizētu alternatīvus risinājumus uzlabojumiem un noteiktu virzienus ar mazāku ietekmei uz vidi.