Meistriklass on üles ehitatud selliselt, et 3 õppepäeva jooksul läbitakse kliendikeskse organisatsiooni ja eduka kliendisuhte kujundamiseks vajalike teemade tervikvaade. Alustame ikka laiemast ja läheme spetsiifilisemaks. Igal koolituspäeval oma fookused. Teekonna käigus saab iga osaleja võimaluse analüüsida oma organisatsiooni sammhaaval ning luua soovi korral päris praktilise tegevuskava.

1. PÄEVKliendikeskse ettevõtte toimimine [3. märts 2020]
 • Mis teeb ettevõtte kliendikeskseks?
 • Juhtide roll kliendikogemuse loomisel.
 • Kliendikogemuse elemendid kliendi jaoks.
 • Mis mõjutab kliendikogemust ettevõtte vaates, st kes on kaasatud kliendikogemuste loomisesse ja kus asub vastutus?
 • Kuidas klient ettevõtteni jõuab (klienditeekonna kaardistus)?
 • Olulisemad kokkupuutepunktid ja nendega seotud protsessid ettevõttes.

2. PÄEV. Kliendikesksuse ja kliendikogemuse mõõtmine, analüüs ja prioriteetide seadmine [24. märts 2020]
 • Kuidas anda hinnang ettevõtte kliendikesksusele? 
  • Unikaalse uuringu lühitutvustus
 • Milleks ja mida mõõta? 
  • Strateegilise ja operatiivse tasandi tööriistad
 • Millised tööriistad aitavad kliendisuhtlust/suhteid juhtida (näit. CRM)?

3. PÄEV. Kliendikeskse organisatsiooni ja kliendikogemuse kujundamise arendustegevused ja nende juhtimine [14.aprill 2020]

 • Kliendikeskne inimeste juhtimine 
 • Arendustegevuste planeerimine
 • Muudatuste juhtimise põhialused

Individuaalne kohtumine [osalejale sobival ajal aprill 2020 kuni juuni 2020]
 • Eesmärgiks toetada osalejat muudatuste protsessis või anda täiendavat tuge tegevuskava loomisel ja/või elluviimisel. 
NB! Kolme koolituspäeva jooksul külastavad programmi erinevad praktikud selleks, et jagada enda kogemust ning anda inspiratsiooni.

Osalemise tagamiseks registreeri ja broneeri endale koht aegsasti siin lehel.
Liigu tagasi meistriklassi üldinfo lehele.