Kommenteeri

Selfi, emoji ja tõejärgsus

Seda, milliseid võimalusi loob tänane reaalsus ühiskondliku vastutustundlikkuse kontekstis, arutati eelmisel nädalal Šveitsis, kuhu kogunesid Maailma Majandusfoorumi delegaadid – teadlased, ettevõtjad ning riigijuhid. Muu hulgas avaldati Majandusfoorumi raames 12. Globaalne riskiraport, mis toob välja viis peamist ülemaailmseid arenguid ning tulevast ärikeskkonda mõjutavat faktorit.

Enamasti me ei pööra tähelepanu sellele, kuidas keel peegeldab ning salvestab meie ümber toimuvaid pöördelisi sündmusi ning pikaajalisi arenguid. Ometi valib Oxford English Dictionary iga aasta lõpus sõna, mis on laialdaselt kasutusele võetud ning iseloomustab kõige tabavamalt möödunud 12 kuu peateemasid. Nii oli näiteks 2013. aasta sõna „selfie“ ning 2015. aastat peegeldas naerupisarates emoji.  

Möödunud aasta sõnaks valiti post-truth ehk tõejärgsus. Teisisõnu nähtus, mil avalik arvamus kujuneb enam emotsiooni ning isiklik hinnangu kui tõestatud faktide põhjalt. Lisades sellele juurde Brexiti ja Bowie, saame pea igas mõttes erakordse aasta. Üle keskmise kesine lähtepunkt 2017. aastale? Kindlasti mitte.

Kui kõnekeel püüab kinni aasta sees toimuvaid sotsiaalseid arenguid, siis ettevõtete ülesandeks võiks olla eelkõige mõista, milliseid võimalusi loob tänane reaalsus ühiskondliku vastutustundlikkuse kontekstis. Sel laial teemal arutleti eelmisel nädalal ka Šveitsis, kuhu kogunesid Maailma Majandusfoorumi delegaadid – teadlased, ettevõtjad ning riigijuhid. Diskussioonile aitab konteksti luua Majandusfoorumi raames avaldatud 12. Globaalne riskiraport, mis toob välja viis peamist ülemaailmseid arenguid ning tulevast ärikeskkonda mõjutavat faktorit:

  • hüvede ebavõrdne jaotus,
  •  muutuv kliima,
  • ühiskonna polariseerumine,
  • vananev rahvastik,
  •  kasvav sõltuvus virtuaalsusest.

„Mida selle teadmisega peale hakata ning milliseid võimalusi see ettevõtetele võiks luua?“, küsite nüüd?

Selle üle arutleti ka Majandusfoorumi paneelis, mis võttis vaatluse alla suurettevõtete rolli ning tuleviku muutuvas majanduskeskkonnas. Mõtteringis, kus osalesid ka HP, Philipsi ja Bank of America tegevjuhid, toodi välja, et vähem kui 10% maailma eraettevõtetest kontrollivad 80% kogu erasektori toodetavast kasumist.

See tähendab, et elame ajastul, kus mõned metanatsionaalsed ettevõtted majandavad suuremaid eelarveid kui nii mõnedki riigid ning on seeläbi võimelised mõjutama miljonite inimeste elukvaliteeti. Ja erinevalt rahvusriikidest, ei piirdu nende ettevõtete mõju enamasti kindla maa-alaga. Nendes tingimustes kerkib veelgi enam esile küsimus ettevõtte vastutusest ning ühtsest narratiivist. Millestki, mis selgelt väljendaks ettevõtte terviklikku rolli ühiskonnas ja temaga seotud kogukondades.  

Narratiiviotsingutele pakub praktilist väljundit enam kui 35 suurettevõtte tegevjuhist ning kodanikuühiskonna esindajatest koosnev äri ja jätkusuutliku arengu komisjoni poolt esitletud raport „Better Business, Better World“. Selle keskmes on ÜRO Sustainable Development Goals, mille saavutamine tagab ühtaegu kasvu nii ärisektorile läbi uute turuvõimaluste kui aitab luua ka tervemat elukeskkonda meie kõigi jaoks.

Raportis osutatakse 60 turuvõimalusele neljas erinevas valdkonnas, mis aitaks 2030. aastaks luua 380 miljonit töökohta ning mille äriline väärtus võiks olla ca 12 triljonit USA dollarit. Sarnaselt uuele narratiivile, viitab komisjon „uue sotsiaalse kokkuleppe“ vajadusele ettevõtete, ühiskonna ning riigi vahel, et defineerida ettevõtete rolli ja vastutust uuenevas majandussüsteemis.

Et Roomat ei pandud püsti päevaga ning suured muutused saavad alguse esimestest väiksematest sammudest, viskame Sustinere poolt 2017. aasta ennustusepatta mõned konkreetsed valdkonnad ning tegevused. Just nende mõju ning osatähtsust näeme sel aastal Eestis suurenemas:

1.     Läbipaistvus ja storytelling. Läbi aruandluse ja kommunikatsiooni. Klientidele, koostööpartneritele, laiemale avalikkusele. Eelkõige aga majasiseselt oma töötajatele, sest just nemad on ettevõtte väärtuste kandjad. Nõudlikkus läbipaistvuse ning kaasatuse järele kasvab.

2.     CFO kasvav roll. Jätkusuutlikus ettevõtluses nähakse üha enam ärirelevantsust ning seost ettevõtte majandustegevusega. Samuti on laual rohkem küsimusi sellest, kuidas võimaliku uue kriisi kartuses edukamalt hakkama saada. Milline on jätkusuutliku tegutsemisviisi roll selles?

3.     Innovatsioon ja jätkusuutlikkus lähenevad teineteisele. Näeme üha enam tooteid ja teenuseid, mis I(K)T toel sotsiaalsemaks ja keskkonnasõbralikumaks arendatakse. Pöidlad püsti.

4.     Väiksed ja vastutustundlikud, kes ühiskondliku vastutuse teema selgelt ja jõuliselt oma äri keskmesse asetavad, on võtmas suurtelt olulist osa. Siin mängivad olulist rolli ka bränditaju ning muutuvad tarbimisharjumused. Kas suured näevad põhjust oma nägu ja tegu personaalsemaks muuta?

5.   Oxford Dictionary aasta sõnal on viide vastutusele. Vähemalt meie arvame nii.

 

Ainest edasisteks mõtteharjutusteks:

 

Lisa kommentaar

Email again: