Kliimariskid mõjutavad ettevõtete tegevust kahest aspektist – füüsilised riskid katkestavad väärtusahelaid ja mõjutavad tegevuste järjepidevust ning läbi poliitika- ja regulatsioonimuudatuste, turunõudluse ja tehnoloogia arengu tekkivad üleminekuriskid nõuvad proaktiivset kohanemist konkurentsivõime säilitamiseks.

Kliimariskide hindamine on oluline osa kestlikkusaruandluse standardites ette nähtud tegevustest, samuti küsitakse ettevõtete kliimariskide ja nendega kohanemise kohta Euroopa Liidu, riiklike ja ka pankade rahastamisvahendite taotlemisel. Seega on kliimariskide hindamine ja nendega arvestamine ühe eduka ettevõtte ärimudeli kujundamisel ja strateegiliste otsuste tegemisel üha olulisem.

Meie saame teid aidata äriotsuste tegemiseks vajalike kliimariskide hindamisel ning rahastamispäringutele vastamisel.

Mida me teeme?

  • Viime teie riskianalüüsi, riskijuhtimise ja riskiaruandluse kooskõlla asjakohaste raamistikega, sealhulgas ELi kestlikkusaruandluse standardite avalikustamisnõuetega või TCFD kliimariskide juhendiga.
  • Hindame teie äritegevust mõjutavaid kliimariske ja -võimalusi, võttes arvesse mõju ulatust ning seades asjakohased mõõdikud mõju tõsiduse määramiseks.
  • Arendame kohanemismeetmeid riskide leevendamiseks – pakume sobivaid tegevusi (turuanalüüs, tööstusharu praktikad, üldtunnustatud lähenemised), arutame neid teie juhtkonna ja pühendunud meeskonnaga ning jõuame koos lõpliku kohanemisplaani kokkuleppeni.
  • Rahastustaotluste puhul hindame kavandatava tegevuse kliimakindlust, järgides Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga asjakohaseid juhiseid ja metoodikaid.