Selleks et maailma muuta, peaksime kõigepealt seda mõistma. Sustinere on kogunud kokku oma kogemused, liitnud juurde sellele kõige ajakohasemad metoodikad, näited ja teaduspõhised lähenemised – ning on valmis seda kõike jagama. Et tekiks parem arusaam – nii juhtidel kui kõikidel ettevõtte töötajatel. Meil ei ole riiulilahendusi – loome just Sinu ettevõtte vajadustest ja ootustest lähtuva koolituse, praktikumi või esitluse.

Mis koolitusi Sustinere teeb? 

 • Suur pilt – ESG ja jätkusuutlikkus – kellele ja miks?
 • Jätkusuutlikkus ja ESG mõjude juhtimine ettevõttes (sh sertifikaadid ja raamistikud)
 • ESG riskide ja mõjude hindamine
 • Keskkonnamõjude juhtimine – hindamisest mõjude vähendamiseni
 • Kliimamõjude hindamine – nii ABC kui sektori spetsiifilisemad lähenemised
 • Kliimaneutraalsus – mis see on ja kuidas seda saavutada (sh. kompenseerimine/offsettimine)
 • Kliimamõju käejälg „handprint“ (ehk välditud mõju arvutamine)
 • ESG ja jätkusuutlikkuse raporteerimine/aruandlus (sh. GRI)
 • Ülevaade meid puudutavatest ESG regulatsioonidest – taksonoomiast aruandluseni
 • Toote keskkonnamõjude hindamine (LCA ja EPD
 • Mõju elurikkusele – kas ja kuidas see meid puudutab?
 • Kestliku arengu eesmärgid/Sustainable Development Goals – kus on meie fookus?
 • ESG ja muutuste juhtimine Sinu ettevõttes