Kui taotlete EASi tootmisettevõtja ärimudeli muutmise rohetoetust, siis saame teid aidata!

Aitame Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (endine EAS) tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetust kasutavaid tööstusettevõtteid:
(a) taotluse koostamisel ning
(b) roheauditi läbiviimisel (sh süsiniku jalajälje arvutus), rohevõimekuse kaardistamisel, roheteekaardi koostamisel ja teekaardi arendustegevuste elluviimisel.

Taotlemine on jooksvalt avatud alates 21. novembrist 2022 kõigile Eesti äriregistrisse kantud tööstusettevõtetele (EMTAK B, C), v.a üksikud välistatud tegevused (vt täpsemalt). Toetust saab roheaudit ja roheteekaardi koostamiseks kuni 10 000 eurot, roheteekaardi arendustegevuse elluviimiseks kuni 200 000 eurot. Omafinantseering vähemalt 50%. Kogu vooru toetussumma on 8,7 miljonit eurot. Sellest vaid 500 000 eurot on roheauditi ja -teekaardi koostamiseks - vastavushindamine, st konkurssi ei toimu.

Miks kasutada seda rohetoetust?
Euroopa roheleppe eesmärk on läbi avaliku sektori otsuste (nt Euroopa ja Eesti toetused, riigihanked jne) ning eraturu rahastajad (pangad, investorid) suunata rohkem ja soodsamatel tingimustel finantsvahendeid ettevõtetesse, kes tegutsevad keskkonnahoidlikut.

Eesti peamistel eksporditurgudel tahavad kliendid ja partnerid (B2B) teha koostööd nendega, kes oma toote, teenuse ja ettevõtte keskkonnamõju teadlikult vähendavad.

Tulemusliku keskkonnamõju vähendamise aluseks on terviklik roheteekaart, mis arvestab ettevõtte tootmisprotsesside, toote kui ka juhtimisstruktuuri eripäradega.

Konkurentsivõime välisturgudel, lihtsam ja soodsam ligipääs rahastusele, ELi kliimaeesmärkidele ja jätkusuutlikkuse regulatsioonidele vastamine - EASi pakutav rohetoetus on just selleks super võimalus!

Kuidas me ettevõtteid aitame?

Toetus on mõeldud välise nõustaja kaasamiseks. Meie tiim saabki aidata teie tootmisettevõtet toetuse mõlemal suunal:

 1. Roheaudit ehk rohevõimekuse kaardistamine ja teekaardi koostamine
 2. Teekaardist tuleneva arendustegevuse elluviimine (eelduseks on teekaardi olemasolu)
 3. (soovi korral ka taotluse koostamisel)


1. "Roheaudit ehk rohevõimekuse kaardistamine ja teekaardi koostamine" (kuni 6 kuud projekt):

Lähtume toetusvoorus seatud tingimustest, milline peab protsess ja lõpptulemus olema, ning teeme seda enda varasema kogemuse põhjal kliendi jaoks kõige praktilisemal viisil:

 • Kaardistame ära ettevõtte tänase olukorra, rohevõimekuse ja ärimudeli ringsuse potentsiaali (nn roheaudit), sh kasutades ringdisaini auditit;  

 • Arvutame ettevõtte või toote süsiniku jalajälje, sh LCA või EPD (valikuline, st võib, aga ei pea olema protsessi osa);

 • Leiame olulisemad kitsaskohad ja potentsiaalsed arenguvajadused;

 • Formuleerime koostöös etttevõtte tuumikmeeskonnaga konkreetsed arendustegevused ja lahendused;

 • Koostame lõpliku teekaardi ja tegevusplaani, mis on aluseks ettevõtte edasistele rohetegevustele.


2.  "Teekaardist tuleneva arendustegevuse elluviimine" (eelduseks on teekaardi olemasolu)

Kui rohe-teekaardi arenduseesmärkide elluviimisel on vaja taas kaasata ettevõtteväline nõustaja (nt täiendavad analüüsid, koolitused, spetsiifiline keskkonnaekspertiis vms) - siis oleme oma oskuste, teadmiste ja kogemuste piirides abiks. Siin sõltub meie roll ja pakutav lahendus igast konkreetsest arenduseesmärgist ja ettevõtte vajadusest.


Miks kaasata Sustinere ekspertide tiim?

Roheauditi läbiviijal (väline nõustaja) peab olema kogemus keskkonna- ja kliimavaldkonnas. Roheplaani arendustegevuse välisel nõustajal lisaks ka mõne rohearenduse elluviimise kogemus. Meie tiimil on need kogemused olemas.

Viis põhjust, kuidas teie ettevõttele kasulikku väärtust looksime:

 1. Suurim kogemus Eestis: meil on 3000+ tundi kogemust ettevõtete keskkonnamõjude analüüsiga ELi rohepöörde nõuetest lähtudes ning 2000+ tundi kogemust jätkusuutlikkuse äristrateegiate loomisega, sh tootmisettevõtetes Thermory, Barrus, Klaasimeister, Nordic Milk, HKScan, Estiko Plastar, Estanc, Glamox, AUGA, Harju Elekter jt.
 2. Mitme seotud oskusega tiim: meie 13-liikmelises tiimis on lisaks keskkonnaekspertidele ka ELi regulatsioonide, ESG strateegiate ja jätkusuutlikkuse aruandluse spetsid, sest uute turuootuste järgi on rohepööre üks ESG osa - environmental, social, governance. Meie eksperdid on töötanud tootmisettevõtetega ja tootmisettevõtetes - teame nii tootmisprotsesside kui juhtimissüsteemide kohta.
 3. Oleme hästi kursis toetuse nõuetega: oleme suhelnud tihedalt tootmisettevõtja rohetoetust jagava EASiga, et saaksime klientidele toetuse taotlemisel ja kasutamisel maksimaalelt kasulikud olla.
 4. Arvestame laiemat pilti: meie klientideks on pea kõik suured Eestis tegutsevad pangad ning avaliku sektori rahastajad - teame, mida finantseerijad laenude, toetuste ja investeeringute andmisel roheteemadel lähiajal nõudma hakkavad.
 5. Kasutame parimat metoodikat: hoolitseme selle eest, et teiega kokkulepitud projekt jõuaks õigeks ajaks kvaliteetse lõpptulemuseni, oleks tehtud parima rahvusvahelise praktika kohaselt, tuginedes sobivatele metoodikatele.

Meie tööd iseloomustab põhjalikkus, sest vastasel juhul võidakse hakata teid rohepesus süüdistama. Peame oluliseks kaasata teie ettevõtte juhte ja võtmetöötajaid, sest vaid nii tekib arusaam ja omanikutunne.

Võta meiega ühendust, sest nii saame teada teie soovist ning tutvustada oma lahendust:

Paula Kristel Kaljula
Sustinere keskkonnaekspert (loe tausta kohta lähemalt)
Rohetoetuste ja roheplaanide koostamise projektijuht
paula@sustinere.ee
5804 9557

või täida see vorm:
Email again:
Olen huvitatud tootmisettevõtja ärimudeli toetuse: