Julgeme väita, et ainsad kindlad asjad elus on muutused. Muutused toimuvad meie ümber ja meie sees kogu aeg, kas väiksemate või suuremate sammudena. Selleks, et kohaneda tuleb muutustega kaasas käia. Üha kiiremas ja lakkamatus muutuses olevas ärikeskkonnas on püsima jäämiseks vaja pidevalt kohaneda ja muutuda ka ettevõtetel. Seetõttu tuleb neid teadlikult juhtida –nii organisatsiooni kui indiviidi tasandil. Edukaks muudatuse läbiviimiseks on vaja visiooni, oskusi, motivatsiooni, ressursse ja tegevuskava. Meie kogemus ja ekspertteadmised võimaldavad teil muutustele süsteemselt läheneda.
 
Mida Sustinere teeb?

  • Aitame ettevõtte jaoks lahti mõtestada muutuste juhtimise protsessi ning olla juhtidele toeks.
  • Mõõdame ja vajadusel tõstame valmisolekut muutusteks.
  • Loome tulevikuvisiooni ning viime läbi muutusi strateegiates, äriprotsessides jne.
  • Kaasame protsessi huvigruppe ja koostame kommunikatsiooniplaani.
  • Kaardistame organisatsioonikultuuri ning vajadusel planeerime tegevusi selle muutmiseks.
  • Juhime koosolekuid, töörühmi, töötubasid, diskussioone ja läbirääkimisi.
  • Viime läbi koolitusi juhtidele ja töötajatele.
  • Kasutame laialt levinud metoodikaid, nt Kotteri 8 sammu mudelit, Lewini 3 sammu mudelit, McKinsey 7S-i mudelit või ADKARi mudelit ja teisi tööriistu, mis vastavad täpselt teie vajadustele ja hetkeolukorrale.