"Tühistame sõnade kokkuhoiupoliitika" - meie üleskutse pingutuse maksimeerimiseks

Blogi

Comment

Kahe lausega: Indeksi ankeet täidetud, suur pingutus tehtud – tunnustuse saanud ettevõtted võiksid seda veel rohkem enda jaoks ära kasutada. Ankeeti kirjutatud sisu võiks (1) juppidena kommunikeerida sihtgruppidele eri kanalites, (2) tuua pildile rohkem praktilisi näiteid ning (3) avalikustada olulisemad aspektid oma aastaaruandes.


Nädal tagasi jagati välja Eesti vastutustundliku ettevõtluse indeksi selle aasta kvaliteedimärgid. Kõik need 55 ettevõtet teevad ilmselt tubli tööd – aga kui hästi nad sellest räägivad? Meid hakkas huvitama ja tegime kiire uuringu nende veebilehtedel, aruannetes ja sotsiaalmeedias.

Selgub, et üle 50% ettevõtetest (!) ei kasuta oma kuvandi tugevdamiseks sisu, mida neil oleks varnast koheselt hea võtta. Viimase aasta jooksul tehtud tubli töö on indeksi ankeeti kirja saanud (ja tegelikult pikemaltki).  Kui olla tegudes hea, oleks patt huvigruppidele sellest mitte teada anda ja oma brändi positiivset jalajälge mitte kasvatada. Sama sisu saaks kasutada nutikalt mujalgi!


5 tähelepanekut, mille põhjal me seda ütleme:


1. Kodulehtedel pildil, ent sageli liiga teoreeriliselt

82% indeksi märgise saajatest mainivad kodulehel teemat mingist aspektist. Väga hea näitaja! Jah, sageli on sisu küll pinnapealne ja teoreetiline, enamasti killustatud ning ei moodusta ülejäänud lehega tervikut, vähe tuuakse näiteid päris tegevustest.

55% suurematest ja 42% väikestest firmadest – ehk jämedalt pooled – kirjeldavad kodulehel enda terviklikku vaadet jätkusuutlikkusele ja ühiskondliku vastutusele. Väga hea tulemus! Ja julgustav eeskuju teisele poolele.


Muide, üle poole suurte ettevõtete kategoorias kuldmärgise saanute kodulehtedel on „Jätkusuutlikkus“, „Vastutustundlikkus“ vms pealkirjaga nupp kohe lehe peamenüüs nähtaval kohal – uhkelt teenuste, ettevõtte tutvustuse, kontaktide kõrval. Mitte, et kindlate mõistete kasutamine oluline oleks. Sedasi oma väärtuste tugevam väljaütlemine on peamine. Ühtlasti tähendab eraldi menüü-nupp tõenäoliselt ka tervikliku vaate põhjalikumat kajastamist.

Tallinna Vesi, TREV-2 ja DPD on head näited oma vaate terviklikust kirjeldamisest.

 

2. Töötajate kõnetamine levinud, loodus võitmas sponsorlust

71% suurtest räägivad kodulehel vastutustundlikust töökeskkonnast ja personalipoliitikast (väikeste seas sama 21%), 65% keskkonnasõbralikkusest (33%) ja „vaid“ 52% toetustegevusest või kogukonda panustamisest (25%).

 

Järelikult pea 1/3 suurematest tööandjatest jätab tulevastele töötajatele ütlemata, miks nende juures motiveeriv, turvaline ja arendav töötada on. Looduse „võidust“ sponsorluse üle ei tasuks vast suuri järeldusi teha, ent veidi märgiline siiski: keskkonnahoid hakkab meilgi sarnaselt Põhjamaadele hügieeniteemaks saama.

Alati on keegi, kes mõnd infokildu ootab. Ühele üks, teisele teine. Eri kanalites ja aegadel. Kui tead huvigruppide soove ja ootusi, siis saad nende poolt nõutud infot pakkuda.

 

3. Uudis tunnustuse saamisest paneks töötajad ja partnerid seda levitama

69% neist, kellel on ettevõtte Facebooki leht, olid seal jaganud uudist indeksi kvaliteedimärgise saavutamisest. Kodulehe uudiste rubriigis oli vastava uudisnupu lisajaid kolm korda vähem.

 

Selliseid uudiseid kiputakse jagama / levitama, oma töötajad ja koostööpartnerid sageli kõige usinamalt – andke neile võimalus uhkust tunda, looge uudis, mida sotsiaalmeedias jagada.

Vaata inspiratsiooniks Ragn-Sellsi, BaltCapi ja Tele2 uudiseid.  

 

4. Sõnu faktidega kinnitavaid aruandeid vähe

18% räägivad teemast aastaaruandes (kas eraldi raportis või finantsaruande osana). Teed näitavad riigi-, börsi- ja finantsettevõtted. Indeksi ankeeti kirjutatud mahukast sisust saaks kokku suure osa tulevasest aruandest.

 

Tallinna Vesi, Tallinna Lennujaam ja VKG koostavad aruannet GRI juhiste järgi.

Trafaretne arusaam: aruanded on pikad, igavad ja keegi ei loe neid. Sageli (endiselt veel) jah, ent nii ei pea see olema. Maailma praktikas on üha rohkem avalikke raporteid esitatud mänguliselt (visuaalid, joonised), lugemist lihtsustavas vormis, sageli veebilehe kujul. Oluline, et pakutakse kindlaid ja vettpidavaid tegelikke tulemusi, numbrilisi näitajaid – seda, mis ilusat juttu kinnitaks. Ja siis võib seda kindlana kõlavat sisu levitada juppidena ka teistes kanalites, kus sihtgrupid liiguvad.

 

5. Kuldmärgise saajad kommunikatsioonis ees, pronksid saaks järgi võtta

Indeksi tunnustuse kuldtasemelt hõbe- ja pronksmärgiste suunas liikudes jäi kommunikatsiooni harvemaks. Kui väikeste seas oli tuntav vahe kuldsete ja hõbedaste vahel, siis suuremate hulgas oldi kuld- ja hõbetasemel  eri nurkade alt vaadates nagu Vestman ja Piibeleht (kuldsed siiski pigem grammi võrra ees), ent pronksmärgise saajad juba märksa tagasihoidlikuma kommunikatsiooniga.

Peegeldab hästi indeksi koondtulemusi – kes rohkem teevad, need ka rohkem räägivad (tahaks nii loota) ja kõrgema tulemuse saavad. Küll aga ei takista pronks- ja hõbetasemele jõudnutel miski tugevamalt neid teemasid kommunikatsioonis kajastada, sest sisu on ka neil rohkem kui täna välja paistab.

 

Meie soovitused:

Usaldus on äri alus – töötajate, klientide, investorite ja kogukonna silmis. See teenitakse välja tegudega. Üle kõige. Suure vaevaga ära täidetud indeksi ankeeti võiks aga veelgi rohkem enda jaoks ära kasutada:

  1. Kasuta sisu neis kanalites, kus ettevõtte jaoks oluline sihtgrupp käib. Uhkusta tunnustuse saamisega, räägi tervikvaatest oma väärtustele, töötajatesse panustamisest, loodushoiust, ausast ärist ja kogukonna arendamisest.
  2. Too praktilisi näiteid. Põhimõtted, poliitikad, strateegiad – kõik on olulised, ent praktilised lahendused, inimeste lood, näited sellest, mida tegelikult teete, lähevad paremini kaubaks.
  3. Kaalu aastaaruande avalikustamist koos ühiskondliku vaate kajastamisega. Miks mitte teha kohustuslikust aastaaruandest selline möödunud aasta tegemiste kokkuvõte, mis töötab ettevõtte jaoks efektse turundus- ja kommunikatsioonivahendina? Räägi seal lugu sellest, kuidas oma põhitööga väärtust loote ning avalikusta aruanne kodulehel.

Add a comment

Email again: