Kuidas võitjad käituvad?

Blogi

Comment
McKinsey esimese poolaasta üks enam loetud artikkel oli 9 globaalse trendi ärakasutamisest rääkiv "The global forces inspiring a new narrative of progress". Valisime sealt välja kolm mõtet oma blogis jagamiseks.
Eeldused äri kasvuks on muutunud. Normaalset tegevust häirivaid tegureid tuleb kiirelt juurde. Ühiskondlikud pinged kasvavad. Kes sellele uuele dünaamikale vastus suudab seista, on võitja.  

1. Ressursside puudus toob esile innovatsiooni
Ostujõuline keskklass suureneb miljon-miljoni järel ja hakkab rohkem tarbima. Kui kauaks jätkub ressursse? Analüütikal põhinev automatiseerimine, nutikad lahendused (sh Internet of Things), materjaliteadus, jagamismajandus - potentsiaal, rahuldada vajadused vähemate ressurssidega, on olemas.

Olukord, kus ettevõtted maadlevad nende äritegevust mõjutavate ressursside puudusega - see loob hoopis uusi ärimudeleid. Ressursitõhusad lahendused. Jäätmed tooraineks. Ringmajandus. Seal, kus pigistab, tekivad vastukaaluks uued ideed ja lahendused. Millised täpselt, seda ei pruugi me praegu veel teadagi.

Võimalus: olukorras, kus arvame, et Eestis mastaapsed ressursi-probleemid meid otse ei puuduta, oleks siiski patt jääda uute mudelite, toodete ja teenuste arendamise rongist maha - mõtleme globaalselt, siis saame kasvada.


2. Usalduse taastamine on ettevõtete kätes
Brexiti ja Trumpi õnnestumise taga oli narratiiv, et senised poliitilised liidrid olid unustanud keskklassi huvid. Rahvas ootab, et äriliidrid võtaksid aktiivse rolli usalduse taasamisel.

Edelmani poolt tehtud uuringus ütleb 80% töötajatest, et nende tööandjad saaksid teha samme, mis on samal ajal nii kasumlikud kui ka positiivse mõjuga ühiskonnale, kus firmad opereerivad.

Võimalus: usaldus on kadunud ja edaspidi liiguvad ajud ning raha neile, kes teevad teadlikke samme usalduse võitmiseks tarbijate ja töötajate seas.


3. Lõhestumisest tekkinud probleemide lahendajad tõstavad oma äri väärtust
Ühiskondlikud probleemid defineerivad ärisektori tegevuskeskkonna. Need väljakutsed eeldavad, et ka ettevõtted ise katsetaksid uusi lahendusi nt vananeva elanikkonna, infrastruktuuri investeeringute vajaduse, ebavõrdsete sissetulekute vms valguses. See tähendab erinevate osapoolte koostööd.

McKinsey analüüsid näitavad, et 30% ettevõtte kasumist sõltub sotsiaalsete ja regulatiivsete teemadega tegelemisest. Kõiki huvigruppe efektiivselt kaasavate ettevõtete väärtust kasvab konkurentidest igal aastal 2% võrra rohkem. Ühiskondlikult aktiivse ettevõtte töötajatest 85% on motiveeritud juhtide seatud strateegiat saavutama, samas passiivsetes organisatsioonides on see 20 protsendipunkti madalam.

Võimalus: tuvasta, milliste sotsiaalsete probleemide leevendamine parandaks firma tegevuskeskkonda ja tugevdaks brändi - pane huvigruppidega pead ja jõud kokku ning otsige lahendusi.

- - -

Ressursse on üha vähem. Usaldust on ka juba (ja jube) vähe. Koostööd ja laiemat vaadet on ikka veel vähe. Selline pilt vaatab ettevõtjatele vastu. Mida teeb võitja? Kasutab materjale nutikalt. Võtab aktiivse rolli usalduse loomisel. Kaasab osapooli ja on ise aktiivne ühiskondlike probleemide lahendamisel.

Add a comment

Email again: