Millest mõelda ja arutada Arvamusfestivalil? (2/3)

Blogi

Kommenteeri
Juba selle nädala lõpus (11-12.08) toimub Paides Arvamusfestival. Viies aasta. Alati on arvamusliidrite ja osalejate aruteludes olnud kohta ka ärisektori ühiskondliku rolli, keskkonnamõju, tööjõu ja kaasava juhtimise teemadele. Kava on tihe ja lööb silme eest kirjuks. Soovitame 3x5 arutelu, millel silma peal hoida juhul kui oled huvitatud ettevõtete positiivsest mõjust ja panusest Eesti elule.
2/3 - seeria teise osana viis soovitust aruteludest ettevõtete keskkonnamõju ja majandust mõjutavate energiaküsimuste üle (vaata ka 1/3 postitust - ettevõtete laiem ühiskondlik roll):

1. Unlocking the new economic development - the prospect of bioeconomy (inglise keeles)
(reedel 11.08, kl 16.00-17.30, avastuste alal)


Biomajanduse ärimudelid ja nende rakendamise kasu äritulemustele, loodusele ja maapiirkondade tööhõivele, sh läbi nutika ringmajandusel põhineva materjalide / ressursside kasutuse -  Stefan Sundman (UPM Biofore asepresident), Tanja Häyrynen (Arctic Bioeconomy projektijuht), Toomas Kevvai (Maaeluministeeriumi asekantsler), Kristjan Piirimäe (jätkusuutlikkuse ekspert) ja Madis Tilga (Põhjamaade Ministrite Nõukogu keskkonna ja biomajanduse nõunik).

2. Bioloogiline linn: ressursside ja energia tark kasutaja
(reedel 11.08, kl 14.00-15.30, teadusalal)


Linnad võiksid loodusressursside ammendaja asemel olla hoopis ressursi ja energia targad kasutajad, ringluse soodustajad ja taastootjad - mida saaks ringmajanduse mudelist ja looduse protsessidest üle võtta (loodame, et räägitakse ka linnades tegutsevate ettevõtete rollist) -  Reet Aus (EKA Jätkusuutliku disaini labor), Rein Ahas (Tartu Ülikooli inimgeograafia professor), Lauri Tammiste (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse juhataja), Eve Komp (arhitekt ja Ruumiringluse eestvedaja),  Veronika Valk (arhitekt) ja Jaak-Adam Looveer (arhitekt, linnaplaneerija).

3. Neli energia tuleviku mõju majandusele ja regioonidele ühendavat arutelu energiapöördealal

"PÕXIT ehk põlevkivienergeetikast väljumine: miks, millal ja kuidas?" (reedel 11.08, kl 12.00-13.30, energiapöördealal), "Kas meretuuleenergia hinnapomm toob Eestisse esimesed meretuulikud" (reedel 11.08, kl 14.00-15.30, energiapöördealal), "Eesti energiamajanduse ümberkorraldamine on majanduse konkurentsivõime oluline eeldus" (reedel 11.08, kl 18.00-19.30, energiapöördealal) ja "Kas taastuvenergiale üleminekust võiks saada uus Eesti majanduse edulugu?" (laupäeval 12.08, kl 12.00-13.30, energiapöördealal) - kõigi arutelude tutvustustest kumab läbi soov arutada muuhulgas selle üle, kuidas keskkonnasõbralikule energiatootmisele üleminek mõjutab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet, tootmispiirkondade elanike tööhõivet ja elukeskkonda. Laval arutavad ametnike, poliitikute, valdkonna ekspertide ja katuseorganisatsioonide esindajate kõrval ka Martin Kruus (Nelja Energia juht), Taavi Veskimägi (Eleringi juht), Marti Hääl (Alexela Group juht), Sandor Liive ja Henrik Igasta (Superia Corporate Finance juhtivpartner). 

4. Kolm energiatõhuse ehituse teemalist arutelu

"Energiasäästlik ehitus, majanduskasvu mootor või ummikugeneraator" (reedel 11.08, kl 12.00-13.30, teadusalal), "Liginullenergiahooned - üksikult või ühiselt?" (laupäeval 12.08, kl 16.00-17.30, energiapöördealal) ja "Ehitussektori tulevik: digitaliseerimine ja säästev areng" (laupäeval 12.08, kl 18.00-19.30, energiapöördealal) otsivad kõik vastust küsimusele, millisel määral ja kuidas täpselt keskkonnasäästlik ehitamine mõistlik on. Laval arutavad ministeeriumite, ülikoolide ja katuseorganisatsioonide esindajate kõrval ka Priit Koit (Utilitase kontserni juht) ja Indrek Moorast (E.L.L. Kinnisvara juhatuse liige).

5. Liigtarbimine ja taaskasutus
(reedel 11.08, kl 12.00-13.30, lastearutelude alal)


...ja festivalile kaasa võetud lastel soovitad sa mõistagi minna 5-7. klasside õpilaste endi poolt välja pakutud teemadega alale, kus toimub ka arutelu taaskasutus olukorrast Eestis - mis on samamoodi jätkamise tagajärjed, aga ka võimalused taaskasutuse populariseerimiseks.

- - -

Järgmiseks päevadel anname veel 5 soovitus Eesti ettevõtete ees seisvate tööjõuga seotud väljakutsete teemaliste arutelude osas. Püsi lainel!

(foto: arvamusfestival.ee)

Lisa kommentaar

Email again: