Filtreeri postitusi

Elurikkus I: Kas elurikkuse mitmekesisus on majanduslikult ühiskonnale kasulik?

Üle 50% maailma SKP-st sõltub bioloogilisest mitmekesisusest ehk elurikkusest ja ökosüsteemidest. Samuti peituvad 1/3 kõige soodsamatest kliimamuutuste leevendamise lahendustest just ökosüsteemide hoidmises ja taastamises. Eesti ökosüsteem on väärt üle 750 miljoni euro ja globaalne kordades rohkem - kui väheneb elurikkus, väheneb ka ökosüsteemi väärtus, sh selle väärtuslikkus ühiskonnale ning ettevõtetele.

Case study: Nordeconi aastaaruanne ja ESG 

Ehituse peatvtuturu suurim tegija - Nordecon

Nordeconi aastaaruande ESG (environment-social-governance) osa koostamine ning arenduskohtade analüüs

Nordecon on Eesti üks suurimaid kodumaisel börsil noteeritud ehituskontserne, mis keskendub ehituse peatöövõtule ning projektijuhtimisele. Tegeletakse hoonete, teede, erinevate insenerlahenduste ja betoonkonstruktsioonide ehitusega, aga ka teehoolduse ning raske ehitustehnika rentimisega.
Nordeconi ning Sustinere koostöö algas 2016. aastal, kui üheskoos mõtestati lahti kontserni ühiskondliku vastutuse seisukohast olulised fookusteemad. Viimased viis aastat on Sustinere aidanud koostada läbipaistvaid majandusaasta aruandeid, mis järgivad rahvusvaheliselt tunnustatud GRI raporteerimise standardeid. Aastaaruannet aidati koostada ka sellel aastal.

Case study: Taksionoomia-alane aruandlus Harju Elektrile

Harju Elekter liitus Eesti Masinatstuse Liiduga  EML

Taksonoomia-alane aruandlus Harju Elektrile
Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine.

Suure börsiettevõttena on Harju Elekter alates 2022. aastast kohustatud oma aastaaruandes kajastama, milline osa kontserni tuludest, investeeringutest ja tegevuskuludest on keskkonnasäästlik Euroopa Liidu kestlike majandustegevuste klassifitseerimissüsteemi – taksonoomiamääruse – kohaselt. Sustinere toetas Harju Elekter kontserni esimest taksonoomia-alast aruandlusprotsessi kolme kuu vältel.


Case study: Ülemiste keskuse ühiskondliku vastutuse fookusteemade ja strateegilise tegevusplaani loomine aastaks 2021-2023

Ülemiste keskuse ühiskondliku vastutuse fookusteemade ja strateegilise tegevusplaani loomine aastaks 2021-2023 

Ülemiste keskus on Eesti suurim ja populaarseim moe- ja meelelahutuskeskus. Ülemiste keskuse jaoks on oluline teadlikult juhtida oma tegevusest tulenevaid mõjusid ja käituda vastutustundlikult. Projekt „Ülemiste keskuse ühiskondliku vastutuse fookusteemad ja strateegiline tegevusplaan 2021-2023“ viidi ellu koos Ülemiste keskuse tegevtiimi ja huvigruppidega ajavahemikus sept 2020 - mai 2021. Projekti teine osa „Ülemiste keskuse vastutustundliku ettevõtluse juhtimisraamistik“ teostati nov-dets 2021.


Arhiiv